خوشا آنان که جانان می شناسند
طریق عشق و ایمان می شناسند
بسی گفتیم و گفتند از شهیدان
شهیدان را شهیدان می شناسند


تاریخ : سه شنبه 1 مهر 1393 | 17:13 | نویسنده : . | نظرات