طبقه بندی: دل نوشته،

تاریخ : دوشنبه 10 شهریور 1393 | 11:55 | نویسنده : . | نظرات
http://hw10.asset.cloob.com/cloob-activity-photo/109412299-fecf0b9e450184794bc3c31078659ca2-520.jpgطبقه بندی: دل نوشته،

تاریخ : سه شنبه 4 شهریور 1393 | 12:47 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: دل نوشته،

تاریخ : چهارشنبه 22 مرداد 1393 | 10:19 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: دل نوشته،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 11:33 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: ندای درون..، دل نوشته،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 09:26 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: دل نوشته،

تاریخ : دوشنبه 23 تیر 1393 | 09:19 | نویسنده : . | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 28 خرداد 1393 | 13:39 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: دل نوشته،

تاریخ : دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 | 13:41 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: دل نوشته،

تاریخ : شنبه 13 اردیبهشت 1393 | 11:59 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: دل نوشته، بصیرت،

تاریخ : یکشنبه 17 فروردین 1393 | 11:17 | نویسنده : . | نظرات

مـــادر است دیـگــــر ...

بـعــد از 31سـال

دلَش یک بنــد انگشتِ فرزنــدش را می خواهد

امّـــا او بــرمی گــردد

هــم وزنِ روزهــای تـولّــدش!
طبقه بندی: دل نوشته، شاهدان معركه عشق،

تاریخ : دوشنبه 12 اسفند 1392 | 07:57 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: دل نوشته، بصیرت،

تاریخ : شنبه 3 اسفند 1392 | 15:07 | نویسنده : . | نظرات

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2