طبقه بندی: جنگ نرم،

تاریخ : سه شنبه 11 شهریور 1393 | 06:33 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم، بصیرت،

تاریخ : شنبه 1 شهریور 1393 | 13:07 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم،

تاریخ : پنجشنبه 9 مرداد 1393 | 07:41 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم، خط قرمز،

تاریخ : پنجشنبه 2 مرداد 1393 | 02:29 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم، بصیرت،

تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 | 14:33 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم، خط قرمز،

تاریخ : دوشنبه 2 تیر 1393 | 00:15 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم،

تاریخ : دوشنبه 5 خرداد 1393 | 10:55 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم، بصیرت،

تاریخ : سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 | 11:48 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم، بصیرت،

تاریخ : چهارشنبه 20 فروردین 1393 | 07:50 | نویسنده : . | نظراتامام خامنه‌ای:

در جنگ نرم، هدف آن چیزى است که در دل شماست، د

ر ذهن شماست، در مغز شماست؛ یعنى اراده‌ى شما. 

دشمن میخواهد اراده‌ى شما را عوض کند.طبقه بندی: جنگ نرم، بصیرت،

تاریخ : شنبه 10 اسفند 1392 | 08:36 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم، بصیرت،

تاریخ : سه شنبه 6 اسفند 1392 | 07:47 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم، بصیرت،

تاریخ : یکشنبه 4 اسفند 1392 | 07:49 | نویسنده : . | نظرات

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2