طبقه بندی: مناسبت ها .....، بصیرت،

تاریخ : یکشنبه 16 آذر 1393 | 09:15 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: بصیرت،

تاریخ : چهارشنبه 12 شهریور 1393 | 11:54 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم، بصیرت،

تاریخ : شنبه 1 شهریور 1393 | 13:07 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: بصیرت،

تاریخ : جمعه 3 مرداد 1393 | 04:06 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم، بصیرت،

تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 | 14:33 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: بصیرت،

تاریخ : شنبه 27 اردیبهشت 1393 | 14:42 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم، بصیرت،

تاریخ : سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 | 11:48 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: بصیرت،

تاریخ : یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 | 13:36 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: بصیرت،

تاریخ : سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 | 15:42 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: جنگ نرم، بصیرت،

تاریخ : چهارشنبه 20 فروردین 1393 | 07:50 | نویسنده : . | نظراتطبقه بندی: دل نوشته، بصیرت،

تاریخ : یکشنبه 17 فروردین 1393 | 11:17 | نویسنده : . | نظراتامام خامنه‌ای:

در جنگ نرم، هدف آن چیزى است که در دل شماست، د

ر ذهن شماست، در مغز شماست؛ یعنى اراده‌ى شما. 

دشمن میخواهد اراده‌ى شما را عوض کند.طبقه بندی: جنگ نرم، بصیرت،

تاریخ : شنبه 10 اسفند 1392 | 08:36 | نویسنده : . | نظرات

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4